TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC ĐỂ MỞ LỚP BỔ SUNG TRONG HỌC KỲ:
Học kỳ: Học phần phụ trách bởi khoa: Lọc sinh viên trước khóa:
Ghi chú: Quy trình mở lớp tăng cường tại đây!
# T2, T3, T4, T5, T6, T7; SCN, CCN: số lượng sinh viên đăng ký học thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy; sáng Chủ nhật, chiều Chủ nhật. [Tổng]: tổng số sinh viên đăng ký nhu cầu học học phần này;
# [HPC]: số lượng SV đồng ý học cả khi học phí cao do ít SV đăng ký. [D.sách]: danh sách SV đăng ký nhu cầu học. [Lớp được mở?]: nếu có, khi kích vào sẽ hiện danh sách SV của lớp dự kiến mở;
# [Điểm F]: số lượng sinh viên bị điểm F đối với học phần này. [SL đang học]: số lượng sinh viên đang học trong học kỳ.
TTHọc phầnTên học phầnTín chỉT2T3T4T5T6T7SCNCCNTổngSL CLCHPCD.sáchLớp được mở?Điểm FSL đang học
Xem Xem